Connect with us

Pop Tech

ការពិតអ៊ីចឹងសោះ! TikTok ប្រាប់ពីវិធីបង្ហាញវីដេអូនៅក្នុង #ForYou

on

Advertisement

● វិធីដែល TikTok ចែកចាយស្ទ្រីមវីដេអូប្លែកៗដល់អ្នកប្រើប្រាស់
●#ForYou ជាបណ្តុំនៃបទពិសោធន៍របស់TikTok និងជាកន្លែងដែលពេញនិយមសម្រាប់អ្នកលេងTikTok
●«ការចែករំលែក» ពីអ្នកលេង បញ្ចេញយោបល់ និងការប្រើប្រាស់សំឡេងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺជាឧបករណ៍មួយផ្នែកដែលបានប្រើដើម្បីបង្កើតវិដេអូដ៏អស្ចារ្យ #ForYou
●ប្រព័ន្ធណែនាំរបស់TikTokផ្តោតលើសុវត្ថភាពជាចម្បង៖ មាតិកាដែលអ្នកលេងមិនបានជ្រើសយកនឹងមិនបង្ហាញនៅលើ #ForYouឡើយ

រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០៖ បេសកកម្មរបស់ TikTok គឺបង្កើតឡើងដើម្បីជម្រុញការច្នៃប្រឌិតនិងផ្ដល់ការកម្សាន្ត កសាងសហគមន៍ជាសកលដែលអ្នកលេងអាចបង្កើតនិងចែករំលែកបានត្រឹមត្រូវ ស្វែងយល់ពីពិភពលោកនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ។ អត្ថបទ TheForYou គឺជាផ្នែកមួយដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងការរកឃើញទាំងនោះ។ វាជាបណ្តុំនៃភាពពេញនិយមរបស់អ្នកលេង TikTok នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅពេលដែលអ្នកលេង TikTok នៅខ្មែរខ្ចូលក្នុងទំព័រអត្ថបទ ForYou ពួកគេនឹងឃើញនូវវីដេអូជាច្រើនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេដែលធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមាតិកានិងអ្នកបង្កើតដែលពួកគេចូលចិត្ត។ ទំព័រនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធណែនាំដែលផ្តល់មាតិកាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗដែលចាប់អារម្មណ៍។ ភាពអស្ចារ្យរបស់ TikTok គឺថាទំព័រ ForYou មានច្រើនប្រភេទទោះអ្នកលេងផ្សេងៗគ្នាអាចមើលឃើញវីដេអូដូចគ្នាប៉ុន្ដែទំព័ររបស់អ្នកលេងម្នាក់ៗគឺខុសគ្នានិងត្រូវបានបង្ហាញទៅតាមបុគ្គលជាក់លាក់។

អត្ថបទ ForYou គឺទីតំាងដែលជាលក្ខណៈពិសេសមួយនៃការកំណត់វេទិកាសាច់រឿង។ នេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងៈ តើអ្វីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធណែនាំ? ពីការទិញទំនិញឆ្កោះទៅដល់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកប្រព័ន្ធណែនាំត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានបទពិសោធន៏ផ្ទាល់ខ្លួន។ ជាទូទៅប្រព័ន្ធទាំងនេះណែនាំខ្លឹមសារទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចដែលបានបង្ហាញតាមរយៈអន្តរកម្មជាមួយកម្មវិធីដូចជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬការតាមដានគណនីជាដើម។ សញ្ញាទាំងនេះជួយប្រព័ន្ធណែនាំមាតិកាដែលអ្នកលេងចូលចិត្តក៏ដូចជាមាតិកាដែលពួកគេមិនចង់ឃើញ។

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជួយចែករំលែកដល់ទំព័រForYou?
នៅលើ TikTok ទំព័រ ForYou ឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកលេងម្នាក់ៗ។ ប្រព័ន្ធនេះណែនាំមាតិកាតាមការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់វីដេអូដោយផ្អែកលើកត្តារួមបញ្ចូលគ្នា – ផ្តើមពីចំណង់ចំណូលចិត្តដែលអ្នកលេងបានបង្ហាញហើយកែសម្រួលអ្វីដែលអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍ផង – រហូតដល់បង្កើតទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ទំព័រForYou។

ការណែនាំគឺផ្អែកលើកត្តាមួយចំនួនរួមមាន៖
● អន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាវីដេអូដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្តឬចែករំលែកគណនីដែលពួកគេតាមដានផ្តល់មតិយោបល់ដែលពួកគេដាក់បញ្ចូលនិងមាតិកាដែលពួកគេបង្កើត។
● ព័ត៌មានជាវីដេអូ ដែលអាចមានព័ត៌មានលម្អិតដូចជាចំណងជើងសម្លេងនិងការដាក់hashtags។
● ការកំណត់ឧបករណ៍និងគណនីដូចជាចំណូលចិត្តភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងការកំណត់ប្រទេស។កត្តាទាំងនេះធ្វើឱ្យប្រាកដថាប្រព័ន្ធនេះមានភាពប្រសើរសម្រាប់ដំណើរការប៉ុន្តែពួកគេទទួលបានទម្ងន់ទាបជាងនៅក្នុងប្រព័ន្ធណែនាំទាក់ទងនឹងចំណុចទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែល TikTok វាស់។

កត្តាទាំងអស់នេះត្រូវបានដំណើរការដោយប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok និងវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើតម្លៃរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់។ ការចង្អុលបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងក្លាថាតើអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចប់ការមើលវីដេអូវែងជាងនេះនឹងអាចទទួលបានទម្ងន់ធំជាង ឬថាតើអ្នកមើលវីដេអូនិងអ្នកបង្កើតវីដេអូទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសតែមួយ។ បន្ទាប់មក វីដេអូត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដើម្បីកំណត់ពីលទ្ធភាពនៃការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះមាតិកាមួយផ្នែកហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យអត្ថបទនីមួយៗសម្រាប់អ្នក។

ការចាប់ផ្តើម

នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលរួមលេងTikTok ពួកគេប្រហែលមិនដឹងពីអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តនៅលើកម្មវិធីនេះ។ ដើម្បីសម្រួលដំណើរការ TikTokឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីជ្រើសរើសប្រភេទវិដីអូដែលពួកគេចូលចិត្តដូចជាសត្វចិញ្ចឹមឬការធ្វើដំណើរដើម្បីជួយសម្រួលការណែនាំឲ្យត្រូវទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ។ នេះអនុញ្ញាត ឲ្យ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍលើទំព័រដំបូងហើយវានឹងចាប់ផ្តើមណែនាំវីដីអូនេះដោយផ្អែកលើអន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនជ្រើសរើសប្រភេទវិដីអូ TikTok ផ្តល់ជូននូវវីដេអូពេញនិយមជាទូទៅ។

ការស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់ទំព័រ ForYou

រាល់អន្តរកម្មថ្មីជួយឱ្យប្រព័ន្ធស្វែងយល់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់និងស្នើឱ្យមានមាតិកាដូច្នេះវិធីល្អបំផុតដើម្បីថែរក្សាចំណីសម្រាប់អ្នកគឺគ្រាន់តែប្រើនិងរីករាយជាមួយកម្មវិធី។ យូរៗ ទៅទំព័រ For You នឹងអាចណែនាំវិធីអូដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ទំព័រForYouមិនត្រឹមតែត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយការចូលរួមតាមរយៈមតិព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ។ ឧទាហរណ៍៖នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចិត្តសម្រេចfollowគណនីថ្មី សកម្មភាពនោះនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើការណែនំា ដូចជាការស្វែងរកhashtags សម្លេង និងការសម្របសម្រួលសម្លេង និងប្រធានបទដែលពេញនិយមនៅលើDiscover tab។

វិធីដែលអ្នកលេងអាចមើលឃើញតិចតួចពីអ្វីដែលពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍

ដូចគ្នាទៅនឹងរប្រៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចចុចឱ្យយូរដើម្បីបន្ថែមវីដេអូទៅក្នុងចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ ពួកគេអាចចុចឲ្យយូរលើវីដេអូហើយចុចពាក្យ “មិនចាប់អារម្មណ៍” ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៏លើវិដីអូនឹងទេ។ពួកគេក៏អាចធ្វើការលាក់វីដេអូពីអ្នកបង្កើតណាមួយឬរាយការណ៍វីដេអូដែលមិនសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ TikTok ។ សកម្មភាពទាំងអស់នេះចូលរួមចំណែកលើការណែនាំនាពេលអនាគតនៅក្នុងទំព័រForYourរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ម៉ាស៊ីនផ្ដល់ការណែនាំ

តាមរយៈការធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងភាពពាក់ព័ន្ធមានហានិភ័យនៃការបង្ហាញវីដេអូស្ទ្រីមដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលពេលខ្លះហៅថា «filter bubble» ។ ដើម្បីទុកសៀវភៅដែលអ្នកចង់បានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធផ្តល់ការណែនំារបស់ TikTok ធ្វើការកាត់មាតិកាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាមួយមាតិកាដែលអ្នកប្រើចូលចិត្ត។ ឧទាហរណ៍៖ មតិព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកជាទូទៅនឹងមិនបង្ហាញវីដេអូពីរជាជួរដែលបង្កើតដោយសំឡេងតែមួយឬដោយអ្នកបង្កើតដូចគ្នាទេ។ TikTok មិនណែនាំមាតិកាជាន់គ្នា ប៉ុន្តែមាតិកាដែលអ្នកប្រើបានឃើញពីមុនឬមាតិកាដែលចាត់ទុកថាជាសារឥតបានការ។

ការណែនាំ

ភាពចម្រុះនៃមាតិកា គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីថែរក្សាសហគមន៍សកលដែលមានការរីកចម្រើន ហើយទំាងនេះនឹងនាំមកនូវ ភាពស្និតស្នាលដល់អ្នកលេង TikTok ។ ដល់ទីបញ្ចប់ ពេលខ្លះវីដេអូរបស់អ្នកលេងមិនបានលេចចេញ និងមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្ហាញលើការ Likes។ ទំាងនេះជាសមាសធាតុសំខាន់នៃវិធីសាស្រ្តរបស់ TikTok ដើម្បីផ្តល់ការណែនំា៖ ការនាំយកមកនូវវីដេអូផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនសម្រាប់មាតិកា For You និងផ្តល់នូវឱកាសបន្ថែមទៀតលើប្រភេទមាតិកាថ្មី ស្វែងរកឃើញអ្នកបង្កើតថ្មី និងបទពិសោធន៍ទស្សនៈនិងគំនិតថ្មីៗនៅពេលអ្នកលេងបើកមើលមាតិកាវីដេអូរបស់ពួកគេ។

តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវវីដេអូប្លែកៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនេះ ក៏អាចទទួលបាននូវអ្វីដែលពេញនិយមក្នុងចំណោមទស្សនិកជនទូទៅផងដែរដើម្បីជួយដល់អ្នកប្រើ TikTok ផ្សេងទៀតនូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យផងដែរ។

ការការពារលើការមើលវីដេអូ

ប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok ក៏ត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានសុវត្ថិភាពផងដែរ។ មាតិកាដែលបានពិនិត្យឡើងវិញរកឃើញថាពិពណ៌នាអំពីនីតិវិធីវេជ្ជសាស្រ្តក្រាហ្វិច ឬការប្រើប្រាស់ផលិតផលស្របច្បាប់។ ឧទាហរណ៍៖ អ្វីដែលអាចធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបានប្រសិនបើលេចចេញជាវីដេអូដែលបានណែនាំទៅកាន់ទស្សនិកជនទូទៅដែលមិនបានជ្រើសរើសមាតិកាបែបនេះ និងប្រហែលជា មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការណែនាំ ។ ដូចគ្នានេះដែរ វីដេអូដែលទើបតែត្រូវបានផ្ទុកឡើងឬកំពុងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញហើយមាតិកាសារឥតបានការក៏មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ការណែនំាសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់សម្រាប់អ្នកដែរ។

វិធីដែល TikTok ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នក

ការអភិវឌ្ឍ និងថែរក្សាប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok គឺជាដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ហើយការងារនេះបានពង្រីកក្រុមជាច្រើនរួមមានផលិតផលសុវត្ថិភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលការងាររបស់ពួកគេជួយកែលម្អភាពពាក់ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធណែនំា និងភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាក្នុងការស្នើមាតិកានិងប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយភាពរីករាយ។

TikTok មាននៅជាង ១៥០ ប្រទេសនិងតំបន់ដោយ ៧៥ ភាសា។ ទាញយកកម្មវិធី TikTok តាមរយៈ iOS ឬ Google Play ៕

អត្ថបទដោយ​៖ បេប៊ី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រោយរលាយសពអស់ ស្រាប់តែបងប្រុសមេខ្លោងជនល្មើស ចេញមុខបង្ហោះសារខ្លីៗ ៣ បែបនេះ
ប្ដីប្រពន្ធរៀបការហើយមិនចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដូចការលេងៗ បាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ ១២ យ៉ាង
រឹងមាំណាស់! អតីតបវរកញ្ញាកូឡុំប៊ី បង្ហាញស្នាមញញឹមយ៉ាងជឿជាក់ ទោះកាត់ជើងម្ខាង (វីដេអូ)
កម្រឃើញ! នេះរូប អម្ពរ ទេវី សម្ញែងសម្រស់ក្នុងឈុតប៊ីគីនីកាលពីអតីតកាល ស្អាតណាស់

មតិរបស់អ្នក

Sponsored
Sponsored
អត្ថបទក្រុមហ៊ុន6 hours ago

រកឃើញម្ចាស់ពាន Miss Pantene Cambodia 2021

Miss Pantene Cambodia 2021 មានស្ត្រីចូលរួមប្រកួតមកពីជុំវិញប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានឆ្លងកាត់ការប្រកួតជាច្រើនវគ្គ ឥឡូវនេះ បានរកឃើញបេក្ខជនដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលបានជើងឯកបំផុតគឺ កញ្ញា គីមវូ ចន្ធូ ដែលជាអ្នកឈ្នះជើងឯកក្នុងចំណោមបេក្ខនារីចំនួន ១១៦នាក់ មកពីជុំវិញប្រទេសកម្ពុជា។ Miss Pantene Cambodia 2021 កញ្ញា គីមវូ...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន6 hours ago

GCC ប្រកាសអំពីគម្រោងថ្មី គឺផ្សារជីស៊ី អូរឫស្សី និង បកស្រាយអំពីការជំរុញឲ្យបង្កើតនូវគម្រោងនេះឡើង

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 20 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021- គម្រោងផ្សារជីស៊ី អូរឫស្សីដែលជាផ្សារបោះដុំ និងលក់រាយថ្មីមួយ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សីដែលត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃទី 20 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2021 ដែលនេះគឺជាការវិនិយោគដំបូងបង្អស់របស់ GCC គ្រុបក្នុងគម្រោងផ្សារបោះដុំ និងលក់រាយក្នុងស្រុក នៅក្នុង ទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានធ្វើការអភិវឌ្ឍគម្រោងខុនដូ...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន4 days ago

ជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ការលះបង់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខ foodpanda នាំយកភេសជ្ជៈ និងអាហារជូនមន្ទីរពេទ្យធំៗមួយចំនួន

foodpanda ដែលជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរហ័សឈានមុខគេនៅកម្ពុជា បាននាំយកជញ្ជូនអាហារ និងភេសជ្ជៈទៅចែកជូនក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខ នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត (ឬមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី) ដើម្បីសម្តែងពីការដឹងគុណ ក៏ដូចជាបង្ហាញពីការលើកទឹកចិត្តចំពោះការលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយ និងកម្លាំងចិត្តរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យ អំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩។ ការដឹកជញ្ជូនភេសជ្ជៈ និងអាហារទៅដល់ដៃក្រុមគ្រូពេទ្យនេះ ដែលរួមមាន កាហ្វេចំនួន៥០កែវ តែទឹកដោះគោ៥០កែវ បាយឆា១០០ប្រអប់ និងគូប៉ុនកុម្ម៉ង់អាហារមានទឹកប្រាក់ ៣ដុល្លារ ចំនួន១០០សន្លឹក ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធ...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន5 days ago

មុខងារប្លែកៗពីគេ ដែលលោកអ្នកមិនអាចឃើញនៅកន្លែងណាផ្សេងពីផ្សារជីស៊ី អូរឫស្សី

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021- បើនិយាយអំពីប្រភេទនៃអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគម្រោង ជាច្រើនដែលផ្ដោតទៅលើផ្សារលក់រាយ និងលំនៅឋាន។ នៅក្នុងការប្រកាសថ្មីៗនេះ ពីសំណាក់ GCC គ្រុប ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយុត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន ដែលបង្ហាញថាពួកគេបានរកឃើញនូវមហា សមុទ្រថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយការបង្កើតនូវផ្សារបោះដុំនៅក្នុងស្រុកថ្មីមួយដែលស្នងនូវមរតកនៃស្ថាបត្យកម្មបែបប្រពៃណី និងចំណេះដឹងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ច្រើនដងមកហើយដែលអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងបង្កើតនូវ ផ្សារទំនើបជាមួយនឹងប្រេនផលិតផលល្បីៗដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជន។ ផ្សារជីស៊ី...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន1 week ago

សមត្ថកិច្ចនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច ចុះបង្ក្រាបអ្នកលក់ និងចែកចាយទូរស័ព្ទ Nokia ក្លែងក្លាយ តាមបណ្តឹងរបស់ ក្រុមហ៊ុន HMD Global

កាលពីថ្ងៃទី ១១ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ ក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពី ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ចាន់ វ៉ាន់ធឿន ប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច ដោយមានការដឹកនាំសម្របសម្រួលនីតិវិធីផ្ទាល់ពីលោកព្រះរាជអាជ្ញារង សាយ ណូរ៉ា កម្លាំងជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញា បានចុះបង្ក្រាបទីតាំងហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃយីហោ កូលាប១ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី លក់ចែកចាយទូរស័ព្ទម៉ាក Nokia...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន1 week ago

ធនាគារវីងសហការជាមួយមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីកៀរគរការបរិច្ចាគពីសប្បុរសជនដើម្បីរួមគ្នារក្សានិរន្តរភាពនៃកិច្ចដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទាំងប្រាំទីតាំងនៅកម្ពុជា​

ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក និង មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា បានសហការគ្នាដើម្បីកៀរគរថវិកាសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលជាមន្ទីរពេទ្យសប្បុរសធម៌ដ៏ធំបំផុត ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅរាជធានីភ្នំពេញ និងនៅខេត្តសៀមរាប បានផ្តល់ការព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាព និងវិជ្ជាជីវ:ខ្ពស់ ដល់ទារក និងកុមារដោយឥតគិតថ្លៃចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងវិញនៅឆ្នាំ១៩៩២ ដោយ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Beat Richner ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរីករាតត្បាតពីវីរុសកូវីដ-១៩...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន2 weeks ago

ផ្សារបោះដុំជីស៊ី អូរឫស្សី ទទួលបានការឆ្លើយតបដ៏ច្រើនលើសលប់ក្នុងកម្មវិធីបើកចុះឈ្មោះដំបូងរបស់ខ្លួន

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 10 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 – ចាប់តាំងពីការបើកទទួលចុះឈ្មោះគម្រោងផ្សារជីស៊ី អូរឫស្សីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 29 ខែឧសភា 2021 នៅក្នុងការិយាល័យតាំងបង្ហាញដំបូងបង្អស់នៅអូឡាំព្យាស៊ីធី ផ្សារជីស៊ី អូរឫស្សីទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងច្រើនលើស លប់ពីសំណាក់សហគ្រិនក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងអ្នកវិនិយោគ ជាដើម...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន2 weeks ago

បុរី ហ្គោលដេន ផាក បើកសម្ពោធការិយាល័យលក់ជាផ្លូវការ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន

បុរី ហ្គោលដេន ផាក បានបើកសម្ភោធការិយាល័យជាផ្លូវការហើយ សម្រាប់បម្រើសេវាកម្មជូនដល់អតិថិជនកាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់គណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃបុរី ហ្គោលដេន ផាក។ ឥលូវនេះអតិថិជនអាចអញ្ជើញមកទទួលការប្រឹក្សាព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង ដឹណេតឆឺរ៉ល ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់នៅការិយាល័យលក់របស់ បុរី ហ្គោលដេន ផាក...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន2 weeks ago

នៅថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមហ៊ុនសានីស្វីសឌីស្ទ្រីប៊្យូសិនខេមបូឌា បានរៀបចំពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការរបស់ខ្លួន តាមរយៈប្រព័ន្ធអនទ្បាញហ្សូម ZOOM ។ Saniswiss Distribution Cambodia is ecstatic to celebrate our Grand Opening on 3rd June, 2021.

នៅថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមហ៊ុនសានីស្វីសឌីស្ទ្រីប៊្យូសិនខេមបូឌា បានរៀបចំពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការរបស់ខ្លួន តាមរយៈប្រព័ន្ធអនទ្បាញហ្សូម ZOOM នាវេលាម៉ោង ៣ រសៀលម៉ោងនៅកម្ពុជា។ ក្នុងការបើកសម្ពោធនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ភ្ញៀវកិត្តិយស និងបុគ្គលិកមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗជាច្រើន ដើម្បីអបអរសាទរដល់ពីធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៃក្រុមហ៊ុនសានីស្វីសឌីស្ទ្រីប៊្យូសិនខេមបូឌា ។...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន3 weeks ago

ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺកូវី-១៩ foodpanda បានធ្វើការផ្តល់ជា​គ្រឿង​បរិក្ខា​ពេទ្យមួយចំនួនដល់ក្រសួងការងារ

នៅថ្ងៃទី២ ខែមិថុនានេះ foodpanda ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​​​ដឹក​ជញ្ជូន​រហ័ស​ឈានមុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា បាន​នាំយក​អំណោយ​ជា ​គ្រឿង​បរិក្ខា​ពេទ្យទៅ​ប្រគល់​ឲ្យក្រសួង​ការ​ងារ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​​វិជ្ជា​ជីវៈ ដើម្បី​​ចូល​រួម​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រាត​ត្បាត ​របស់​វីរុស​កូវីដ ១៩ ក៏ដូច​ជា​សម្តែង​នូវ​ការ​ដឹង​គុណ​ដល់ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ជួរ​មុខ​ដែល​​ជួយ​ចាក់​វ៉ាក់​ស៊ាំងដល់​បុគ្គ​លិក​របស់​ខ្លួន និង​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ទូទាំង​រាជ​ធានី-ខេត្ត​។ ​គ្រឿង​បរិក្ខា​ពេទ្យ​ទាំង​នោះ រួម​មាន សម្លៀក​បំពាក់​ការពារ​ចំនួន​ ១៥០​ មួក​វះ​កាត់ចំនួន​ ២០​ កេះ របាំង​មុខ​ចំនួន​...