Connect with us

Pop Tech

ការពិតអ៊ីចឹងសោះ! TikTok ប្រាប់ពីវិធីបង្ហាញវីដេអូនៅក្នុង #ForYou

on

Advertisement

● វិធីដែល TikTok ចែកចាយស្ទ្រីមវីដេអូប្លែកៗដល់អ្នកប្រើប្រាស់
●#ForYou ជាបណ្តុំនៃបទពិសោធន៍របស់TikTok និងជាកន្លែងដែលពេញនិយមសម្រាប់អ្នកលេងTikTok
●«ការចែករំលែក» ពីអ្នកលេង បញ្ចេញយោបល់ និងការប្រើប្រាស់សំឡេងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺជាឧបករណ៍មួយផ្នែកដែលបានប្រើដើម្បីបង្កើតវិដេអូដ៏អស្ចារ្យ #ForYou
●ប្រព័ន្ធណែនាំរបស់TikTokផ្តោតលើសុវត្ថភាពជាចម្បង៖ មាតិកាដែលអ្នកលេងមិនបានជ្រើសយកនឹងមិនបង្ហាញនៅលើ #ForYouឡើយ

រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០៖ បេសកកម្មរបស់ TikTok គឺបង្កើតឡើងដើម្បីជម្រុញការច្នៃប្រឌិតនិងផ្ដល់ការកម្សាន្ត កសាងសហគមន៍ជាសកលដែលអ្នកលេងអាចបង្កើតនិងចែករំលែកបានត្រឹមត្រូវ ស្វែងយល់ពីពិភពលោកនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ។ អត្ថបទ TheForYou គឺជាផ្នែកមួយដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងការរកឃើញទាំងនោះ។ វាជាបណ្តុំនៃភាពពេញនិយមរបស់អ្នកលេង TikTok នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅពេលដែលអ្នកលេង TikTok នៅខ្មែរខ្ចូលក្នុងទំព័រអត្ថបទ ForYou ពួកគេនឹងឃើញនូវវីដេអូជាច្រើនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេដែលធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមាតិកានិងអ្នកបង្កើតដែលពួកគេចូលចិត្ត។ ទំព័រនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធណែនាំដែលផ្តល់មាតិកាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗដែលចាប់អារម្មណ៍។ ភាពអស្ចារ្យរបស់ TikTok គឺថាទំព័រ ForYou មានច្រើនប្រភេទទោះអ្នកលេងផ្សេងៗគ្នាអាចមើលឃើញវីដេអូដូចគ្នាប៉ុន្ដែទំព័ររបស់អ្នកលេងម្នាក់ៗគឺខុសគ្នានិងត្រូវបានបង្ហាញទៅតាមបុគ្គលជាក់លាក់។

អត្ថបទ ForYou គឺទីតំាងដែលជាលក្ខណៈពិសេសមួយនៃការកំណត់វេទិកាសាច់រឿង។ នេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងៈ តើអ្វីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធណែនាំ? ពីការទិញទំនិញឆ្កោះទៅដល់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកប្រព័ន្ធណែនាំត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានបទពិសោធន៏ផ្ទាល់ខ្លួន។ ជាទូទៅប្រព័ន្ធទាំងនេះណែនាំខ្លឹមសារទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចដែលបានបង្ហាញតាមរយៈអន្តរកម្មជាមួយកម្មវិធីដូចជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬការតាមដានគណនីជាដើម។ សញ្ញាទាំងនេះជួយប្រព័ន្ធណែនាំមាតិកាដែលអ្នកលេងចូលចិត្តក៏ដូចជាមាតិកាដែលពួកគេមិនចង់ឃើញ។

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជួយចែករំលែកដល់ទំព័រForYou?
នៅលើ TikTok ទំព័រ ForYou ឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកលេងម្នាក់ៗ។ ប្រព័ន្ធនេះណែនាំមាតិកាតាមការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់វីដេអូដោយផ្អែកលើកត្តារួមបញ្ចូលគ្នា – ផ្តើមពីចំណង់ចំណូលចិត្តដែលអ្នកលេងបានបង្ហាញហើយកែសម្រួលអ្វីដែលអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍ផង – រហូតដល់បង្កើតទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ទំព័រForYou។

ការណែនាំគឺផ្អែកលើកត្តាមួយចំនួនរួមមាន៖
● អន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាវីដេអូដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្តឬចែករំលែកគណនីដែលពួកគេតាមដានផ្តល់មតិយោបល់ដែលពួកគេដាក់បញ្ចូលនិងមាតិកាដែលពួកគេបង្កើត។
● ព័ត៌មានជាវីដេអូ ដែលអាចមានព័ត៌មានលម្អិតដូចជាចំណងជើងសម្លេងនិងការដាក់hashtags។
● ការកំណត់ឧបករណ៍និងគណនីដូចជាចំណូលចិត្តភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងការកំណត់ប្រទេស។កត្តាទាំងនេះធ្វើឱ្យប្រាកដថាប្រព័ន្ធនេះមានភាពប្រសើរសម្រាប់ដំណើរការប៉ុន្តែពួកគេទទួលបានទម្ងន់ទាបជាងនៅក្នុងប្រព័ន្ធណែនាំទាក់ទងនឹងចំណុចទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែល TikTok វាស់។

កត្តាទាំងអស់នេះត្រូវបានដំណើរការដោយប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok និងវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើតម្លៃរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់។ ការចង្អុលបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងក្លាថាតើអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចប់ការមើលវីដេអូវែងជាងនេះនឹងអាចទទួលបានទម្ងន់ធំជាង ឬថាតើអ្នកមើលវីដេអូនិងអ្នកបង្កើតវីដេអូទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសតែមួយ។ បន្ទាប់មក វីដេអូត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដើម្បីកំណត់ពីលទ្ធភាពនៃការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះមាតិកាមួយផ្នែកហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យអត្ថបទនីមួយៗសម្រាប់អ្នក។

ការចាប់ផ្តើម

នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលរួមលេងTikTok ពួកគេប្រហែលមិនដឹងពីអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តនៅលើកម្មវិធីនេះ។ ដើម្បីសម្រួលដំណើរការ TikTokឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីជ្រើសរើសប្រភេទវិដីអូដែលពួកគេចូលចិត្តដូចជាសត្វចិញ្ចឹមឬការធ្វើដំណើរដើម្បីជួយសម្រួលការណែនាំឲ្យត្រូវទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ។ នេះអនុញ្ញាត ឲ្យ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍលើទំព័រដំបូងហើយវានឹងចាប់ផ្តើមណែនាំវីដីអូនេះដោយផ្អែកលើអន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនជ្រើសរើសប្រភេទវិដីអូ TikTok ផ្តល់ជូននូវវីដេអូពេញនិយមជាទូទៅ។

ការស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់ទំព័រ ForYou

រាល់អន្តរកម្មថ្មីជួយឱ្យប្រព័ន្ធស្វែងយល់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់និងស្នើឱ្យមានមាតិកាដូច្នេះវិធីល្អបំផុតដើម្បីថែរក្សាចំណីសម្រាប់អ្នកគឺគ្រាន់តែប្រើនិងរីករាយជាមួយកម្មវិធី។ យូរៗ ទៅទំព័រ For You នឹងអាចណែនាំវិធីអូដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ទំព័រForYouមិនត្រឹមតែត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយការចូលរួមតាមរយៈមតិព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ។ ឧទាហរណ៍៖នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចិត្តសម្រេចfollowគណនីថ្មី សកម្មភាពនោះនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើការណែនំា ដូចជាការស្វែងរកhashtags សម្លេង និងការសម្របសម្រួលសម្លេង និងប្រធានបទដែលពេញនិយមនៅលើDiscover tab។

វិធីដែលអ្នកលេងអាចមើលឃើញតិចតួចពីអ្វីដែលពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍

ដូចគ្នាទៅនឹងរប្រៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចចុចឱ្យយូរដើម្បីបន្ថែមវីដេអូទៅក្នុងចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ ពួកគេអាចចុចឲ្យយូរលើវីដេអូហើយចុចពាក្យ “មិនចាប់អារម្មណ៍” ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៏លើវិដីអូនឹងទេ។ពួកគេក៏អាចធ្វើការលាក់វីដេអូពីអ្នកបង្កើតណាមួយឬរាយការណ៍វីដេអូដែលមិនសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ TikTok ។ សកម្មភាពទាំងអស់នេះចូលរួមចំណែកលើការណែនាំនាពេលអនាគតនៅក្នុងទំព័រForYourរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ម៉ាស៊ីនផ្ដល់ការណែនាំ

តាមរយៈការធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងភាពពាក់ព័ន្ធមានហានិភ័យនៃការបង្ហាញវីដេអូស្ទ្រីមដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលពេលខ្លះហៅថា «filter bubble» ។ ដើម្បីទុកសៀវភៅដែលអ្នកចង់បានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធផ្តល់ការណែនំារបស់ TikTok ធ្វើការកាត់មាតិកាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាមួយមាតិកាដែលអ្នកប្រើចូលចិត្ត។ ឧទាហរណ៍៖ មតិព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកជាទូទៅនឹងមិនបង្ហាញវីដេអូពីរជាជួរដែលបង្កើតដោយសំឡេងតែមួយឬដោយអ្នកបង្កើតដូចគ្នាទេ។ TikTok មិនណែនាំមាតិកាជាន់គ្នា ប៉ុន្តែមាតិកាដែលអ្នកប្រើបានឃើញពីមុនឬមាតិកាដែលចាត់ទុកថាជាសារឥតបានការ។

ការណែនាំ

ភាពចម្រុះនៃមាតិកា គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីថែរក្សាសហគមន៍សកលដែលមានការរីកចម្រើន ហើយទំាងនេះនឹងនាំមកនូវ ភាពស្និតស្នាលដល់អ្នកលេង TikTok ។ ដល់ទីបញ្ចប់ ពេលខ្លះវីដេអូរបស់អ្នកលេងមិនបានលេចចេញ និងមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្ហាញលើការ Likes។ ទំាងនេះជាសមាសធាតុសំខាន់នៃវិធីសាស្រ្តរបស់ TikTok ដើម្បីផ្តល់ការណែនំា៖ ការនាំយកមកនូវវីដេអូផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនសម្រាប់មាតិកា For You និងផ្តល់នូវឱកាសបន្ថែមទៀតលើប្រភេទមាតិកាថ្មី ស្វែងរកឃើញអ្នកបង្កើតថ្មី និងបទពិសោធន៍ទស្សនៈនិងគំនិតថ្មីៗនៅពេលអ្នកលេងបើកមើលមាតិកាវីដេអូរបស់ពួកគេ។

តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវវីដេអូប្លែកៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនេះ ក៏អាចទទួលបាននូវអ្វីដែលពេញនិយមក្នុងចំណោមទស្សនិកជនទូទៅផងដែរដើម្បីជួយដល់អ្នកប្រើ TikTok ផ្សេងទៀតនូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យផងដែរ។

ការការពារលើការមើលវីដេអូ

ប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok ក៏ត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានសុវត្ថិភាពផងដែរ។ មាតិកាដែលបានពិនិត្យឡើងវិញរកឃើញថាពិពណ៌នាអំពីនីតិវិធីវេជ្ជសាស្រ្តក្រាហ្វិច ឬការប្រើប្រាស់ផលិតផលស្របច្បាប់។ ឧទាហរណ៍៖ អ្វីដែលអាចធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបានប្រសិនបើលេចចេញជាវីដេអូដែលបានណែនាំទៅកាន់ទស្សនិកជនទូទៅដែលមិនបានជ្រើសរើសមាតិកាបែបនេះ និងប្រហែលជា មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការណែនាំ ។ ដូចគ្នានេះដែរ វីដេអូដែលទើបតែត្រូវបានផ្ទុកឡើងឬកំពុងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញហើយមាតិកាសារឥតបានការក៏មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ការណែនំាសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់សម្រាប់អ្នកដែរ។

វិធីដែល TikTok ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នក

ការអភិវឌ្ឍ និងថែរក្សាប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok គឺជាដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ហើយការងារនេះបានពង្រីកក្រុមជាច្រើនរួមមានផលិតផលសុវត្ថិភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលការងាររបស់ពួកគេជួយកែលម្អភាពពាក់ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធណែនំា និងភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាក្នុងការស្នើមាតិកានិងប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយភាពរីករាយ។

TikTok មាននៅជាង ១៥០ ប្រទេសនិងតំបន់ដោយ ៧៥ ភាសា។ ទាញយកកម្មវិធី TikTok តាមរយៈ iOS ឬ Google Play ៕

អត្ថបទដោយ​៖ បេប៊ី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រោយរលាយសពអស់ ស្រាប់តែបងប្រុសមេខ្លោងជនល្មើស ចេញមុខបង្ហោះសារខ្លីៗ ៣ បែបនេះ
ប្ដីប្រពន្ធរៀបការហើយមិនចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដូចការលេងៗ បាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ ១២ យ៉ាង
ផ្ទុះការសង្ស័យ សឿ សុធារ៉ា និង សាពូន មីដាដា អាចនឹងបញ្ចប់និស្ស័យប្ដីប្រពន្ធ ក្រោយឃើញភ័ស្ដុតាងនេះ
កំពូលហង្ស​ទាំង​ ​៥​ ​​អុកឡុក​​ពិភព​ចម្រៀង​ដប់​ម្ភៃ​ឆ្នាំហើយ ​នៅតែ​ខ្លាំងគ្មានអ្នកបំបាក់បាន​

មតិរបស់អ្នក

Sponsored
Sponsored
អត្ថបទក្រុមហ៊ុន4 days ago

បញ្ចុះតម្លៃ ៥០ % សម្រាប់ទិញទំនិញតាមអនឡាញ អំឡុងពេលកូវីដ ១៩

ខណៈពេលដែលជំងឺកូវីដ ១៩ កំពុងបន្តគំរាមកំហែងនៅកម្ពុជា ធនាគារឯកទេសវីង និង ក្រុមហ៊ុនវីសា ផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% សម្រាប់អ្នកទិញទំនិញតាមអនឡាញដែលធ្វើការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ Wing Virtual Visa Card ដែលជាកាតនិម្មិតសម្រាប់ទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេតដល់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង ។ កាន់តែពិសេសទៅទៀតនោះ សម្រាប់អ្នកដំណើរដែលប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូន GRAB លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញចំនួន ១,៥...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន6 days ago

លើកដំបូង! អ្នកដឹកនាំរឿងខ្មែរល្បីៗ ៣ នាក់ រួមគ្នាផលិតវីដេអូចម្រៀង

វីដេអូចម្រៀងបទ «ឆ្ពោះទៅមុខរួមគ្នា» នេះគឺជាស្នាដៃរួមគ្នាដំបូងគេបង្អស់របស់អ្នកដឹកនាំ ផលិតភាពយន្ត និង វីដេអូកម្សាន្តខ្មែរល្បីៗចំនួន ៣ នាក់រួមមាន លោក សុខ វិសាល ម្ចាស់ផលិតកម្ម KlapYahandz ដែលបានចូលរួមធ្វើឲ្យវិស័យចម្រៀង និង ភាពយន្តខ្មែររស់ឡើងវិញ លោក ជុំ សុធា ជាអ្នកដឹកនាំផលិតវីដេអូសម្រាប់អាជីកម្មល្បីៗជាច្រើននៅកម្ពុជា...

បច្ចេកវិទ្យា6 days ago

ZenBook Series ឡេបថប់ដែលស្ដើងជាងគេរបស់ ASUS បានមកដល់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាហើយ

អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថាម៉ូឌែល ZenBook ស៊េរី របស់ក្រុមហ៊ុន ASUS គឺមានរូបរាងស្ដើង ស្រាល និង មានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងគេបំផុត ។ ឡេបថប់របស់ ASUS ZenBook ស៊េរីថ្មីៗនេះ ត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធដំណើរការ Intel Core ជំនាន់ទី ១១ និង...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន6 days ago

កក្រើក​ពេញ​បណ្តាញ​សង្គម​ទៀតហើយ​! foodpanda ចាប់​ដៃគូ​សហការ​ជាមួយ Gulf Lubricant សម្រាប់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ក្រុមការងារ​រប​ស់​ខ្លួន​

ដើម្បី​ជា​ភាពងាយស្រួល និង​ ឆាប់រហ័ស​ដល់​អ្នក​ដឹក​ជ​ញ្ចូ​ន​អាហារ​ និង ​បុគ្គលិក​ក្រុមការងារ ពេលនេះ foodpanda បាន​ចាប់​ដៃគូ​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Gulf Lubricant ​ក្នុង​គោលបំណង​ជួយ​ទ្រទ្រង់​ក៏ដូចជា​ផ្តល់​ជា​កម្លាំងចិត្ត​ដល់​ក្រុមការងារ​របស់ខ្លួន​ថែម​មួយកម្រិត​ទៀតផង​​ដែរ​ ។ foodpanda ជា​កម្ម​វី​ធី​កុម្ម៉ង់​អាហារ​ដ៏​ពិ​​សេស​មួយ​នៅលើ​ទូរស័ព្ទដៃដែលមាន​ការគាំទ្រ​យ៉ាងច្រើន​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី ដោយសារ​សេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​រហ័ស​ទាន់​ចិត្ត​ជម្រើស​អាហារ​ដ៏​សម្បូរបែប និង​ ការផ្ដល់ជូន​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ឥតឈប់ឈរ ​។​ ​លើក​នេះ​ពិសេស​ណាស់ សម្រាប់​បងៗ​អ្នក​ដឹក​!...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន1 week ago

វីង ត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះនិយោជិតនៅឆ្នាំ ២០២០

ធនាគារឯកទេសវីង ត្រូវបានទទួលរង្វាន់ជាអន្តរជាតិសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនចំពោះបុគ្គលិកក្នុងកំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ។ ធនាគារឯកទេសវីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងពានរង្វាន់ចំនួន ៣ សម្រាប់ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះនិយោជិតនៅឆ្នាំ ២០២០ ខណៈពេលមានបញ្ហាប្រឈមនៃជំងឺរាតត្បាត ។ ការទទួលស្គាល់ទាំងនេះបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈររបស់វីងដើម្បីជំរុញឱ្យមានបរិកាសការងារល្អប្រសើរសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ។ លោក ឡៅ សៀងហៃ នាយកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៃធនាគារឯកទេស វីងបានមានប្រសាសន៍ថា៖...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន1 week ago

TikTok ផ្សាយរបាយការណ៍តម្លាភាពលើកទី ៤ របស់ខ្លួន ដែលបង្ហាញពីការពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរក្សាសុវត្ថិភាពជូនសហគមន៍

• របាយការណ៍នេះបានបង្ហាញពីទំហំនិងរបៀបក្នុងការដកចេញមាតិកាដែលរំលោភគោលការណ៍ណែនាំសហគមន៍ឬលក្ខខណ្ឌ • វីដេអូចំនួន ៨៩ ១៣២ ៩៣៨ ត្រូវបានលុបចោលនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២០ នៅជុំវិញពិភពលោក។ ទិន្នន័យនេះតំណាងឲ្យវីដេអូតិចជាង១% ដែលត្រូវបានបង្ហោះ • បង្ហាញពីវិធីដែលTikTok ប្តេជ្ញាក្នុងការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយទាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩ និងការបោះឆ្នោតជាដើម • ហើយវាក៏រួមបញ្ចូលពីរបៀបដែលTikTok ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរឲ្យពង្រឹងច្បាប់ព័ត៌មាន...

កីឡា1 week ago

​បទពិសោធថ្មី​ដ៏​រំភើប​ក្នុងជំនួប​សន្ទនា​តាមរយៈ​វីដេអូ​ផ្ទាល់​ រវាង​សមាជិក​ក្រុម​បិសាច​ក្រហម MAN UTD និង ​អ្នកគាំទ្រ​កម្ពុជា​តាមរយៈ CHIVAS

​ភ្នំពេញ​- កាលពី​ថ្ងៃទី ​23 ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ ​2021 ៖ CHIVAS ដែលជា​ស្រា​វិ​ស្គី​នាំចូល​ពី​ប្រទេស​ស្កុ​តឡែ​ន បានធ្វើ​ការសហការ​ជា​ផ្លូវការ​ជាមួយនឹង​ក្រុមបាល់ទាត់​លំដាប់​ពិភពលោក ជាមួយនឹង​ការសហការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នេះ ទាំង Chivas ទាំង Manchester United បានធ្វើការ​រួមបញ្ចូល​គ្នា​ដើម្បី​បង្កើត​នូវ​ជំនឿ​មួយ​យ៉ាង​មុតមាំ​ថា​ភាព​សាមគ្គី​គ្នា​នឹង​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ភាពជោគជ័យ​កាន់តែខ្លាំង​ឡើងៗ ជាមួយនឹង​ការជ្រើសរើស​យក​ការរួមបញ្ចូល​គ្នា​រវាង Malts និង Grain...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន2 weeks ago

ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី «ប្រគល់​រថយន្ត ហ្វ​ដ ចំនួន ​២ ​គ្រឿង និង ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប​ណ្តុះ​បណ្តាល​បច្ចេកទេសរ​ថយ​ន្ត ហ្វ​ដ​» នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ពហុបច្ចេកទេស​កម្ពុជា (NPIC)

[​ភ្នំពេញ – ថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១] ក្រុមហ៊ុន អ អិ​ម អេ ខេ​ម​បូ​ឌា (RMA Cambodia) ដែលជា​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​របស់​ក្រុមហ៊ុន អ អិ​ម អេ គ្រុប (RMA Group)...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន2 weeks ago

HONDA PCX ស៊េរីថ្មី! រចនាថ្មីយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ប្រកបដោយប្រណីតភាពឥតខ្ចោះ បានដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១

អតិថិជនទាំងអស់បានដឹងហើយថា ក្រុមហ៊ុន អិន ស៊ី អិច ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការផលិតនិងតំឡើង ម៉ូតូម៉ាកហុងដា និងជាក្រុមហ៊ុនលក់ម៉ូតូឈានមុខគេប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការរបស់អតិថិជន នៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមហ៊ុន បានដាក់លក់ជាផ្លូវការម៉ូតូម៉ាក HONDA PCX ស៊េរីថ្មី ក្រោមគំនិត INNOVATE YOUR...

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន2 weeks ago

UFC និង TikTok សហការគ្នាបង្កើតមាតិកាកីឡាជាលើកដំបូង

-UFCនឹងផ្សាយកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួននៅលើTikTok -TikTok ចាត់តាំងក្រុមការងារដើម្បីបង្កើតមាតិកាសម្រាប់ UFC រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ៖ UFC ដែលជាអង្គការប្រដាល់ក្បាច់គុណចម្រុះលំដាប់ពិភពលោកបានធ្វើការសហការជាមួយTikTok ជាលើកដំបូងដើម្បីបង្កើតមាតិកាដែលនឹងធ្វើការផ្សាយនៅលើបណ្តាញសង្គមដ៏កំពុងពេញនិយមTikTok ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយគ្នារយៈពេលវែង ។ តាមរយៈកិច្ចសហការនេះ UFC និង...